TianDiHeBu Essence Of Guilu 68ml 30 Count

TianDiHeBu

Regular price $114.99

天地合補 龜鹿雙寶飲 68 毫升 30 入

  • 珍貴的龜鹿雙寶及柑橘類黃酮
  • 第二型膠原蛋白,補充膠質
  • 專利葡萄糖胺
  • 軟骨素補充關鍵成分
  • 低鈉,無添加防腐劑