DHC Vitamin C 480 Capsules (60 Capsules X 8 Packs)

DHC

Regular price $64.99

DHC 維他命 C 480 粒 (60 粒 X 8 包)
DHC Vitamin C 480 Capsules (60 Capsules X 8 Packs)

  • 每粒添加500mg的維他命C
  • 維生素C可以促進膠原蛋白的形成及促進鐵的吸收
  • 添加維他命B2
  • 維持健康活力,常保青春美麗
  • 每日二粒,補充所需營養
  • 每包60粒約可食用30天